Page d’accueil
À propos de nous
Organigramme
Les projets internationale
Plener zimowy. 13-19 lutego 2010.
W ramach projektu Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie przybliżenia kształcenia dla potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej zorganizował w dniach 13-19 lutego 2010 pierwszą turę fotograficznych warsztatów plenerowych w Białowieży.
Stanowią one uzupełnienie wiedzy i doświadczeń w zakresie dydaktyki wzorniczej prowadzonej w Pracowni Fotografii zdominowanej głównie przez pracę w studio fotograficznym. Umiejętności kreowania obrazu fotograficznego są niezbędnym elementem wiedzy i rzemiosła zawodowego związanego z prezentacją i sprzedażą swoich dokonań projektowych.
Z uwagi na specyficzne warunki oświetleniowe jakie niesie z sobą pora zimowa wraz z zalegającą pokrywą śniegu wybrano czas i miejsce sprzyjające przyjętym założeniom dydaktycznym. Dodatkową wartością wybranego regionu (pogranicze Polski z Białorusią) stały się pozostałości starocerkiewnosłowiańskiej kultury materialnej. Pobyt w tym rejonie, poznani ludzie, ich obyczaje i kultura przyczyniły się do lepszego zrozumienia sposobu życia mieszkańców Puszczy Białowieskiej oraz znaczenia tolerancji dla odmienności społecznych i kulturowych. Spotkania z przedstawicielami Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, poznanie ich filozofii życia oraz pięknego obrządku liturgicznego wzbogaciły poglądy na kształtowanie formy elementów liturgicznych oraz wnętrzarskich - stały się doskonałym przykładem kreowania struktury wzorniczej w oparciu o (tak współcześnie docenianą w światowym wzornictwie) tradycję kulturową oraz środowisko naturalne.
Studenci zapoznali się z technikami fotografii architektury i natury, m.in. techniką HDR oraz z obsługą nowoczesnego sprzętu fotograficznego.
Warsztaty prowadzone w przerwie międzysemestralnej umożliwiły również studentom Instytutu Wzornictwa aktywny wypoczynek w pięknej scenerii Puszczy Białowieskiej.

Plonem pleneru będzie wystawa poplenerowa pozwalająca na zweryfikowanie postawionych założeń warsztatowych oraz kreacyjnych. O miejscu i terminie wystawy poinformujemy w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej.
Plener przygotował i poprowadził mgr inż. Stefan Nawrocki przy aktywnym udziale administracyjnym Grzegorza Robakowskiego. Opiekę sprawował prof. Jacek Ojrzanowski, a wizytował prof. Remigiusz Grochal reprezentujący Zakład Architektury Wnętrz.

Program zajęć obejmował:
1. Dobór sprzętu do warunków oświetleniowych i atmosferycznych.
2. Zdjęcia wykonywane w trudnych warunkach oświetleniowych (np. ciemne wnętrza cerkwii).
3. Różne sposoby doboru balansu bieli.
4. Precyzyjny dobór ekspozycji z wykorzystaniem histogramów.
5. Cyfrową korekcję obrazu (jasność, kontrast, balans bieli, itp.).
6. Fotografię w ruchu.
7. Techniki fotografowania nocą.

Zajęcia odbywały się w formie:
1. Wykładów.
2. Wskazówek udzielanych na bieżąco podczas wypraw fotograficznych.
3. Przeglądów prac.
4. Wspólnej oceny zdjęć i dyskusji.


Pracownicy i studenci Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej przesyłają szczególne pozdrowienia i podziękowania gospodarzowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Paprotka za miłe przyjęcie, wspaniałą atmosferę i warunki jakie stworzył nam podczas pobytu w Białowieży. Szkoda, że tak dobrze wyposażonych i prowadzonych oraz przystępnych studenckiej kieszeni schronisk jest tak mało. Dziękujemy i na pewno do Was wrócimy.Strony autorskie uczestników pleneru:
Page d'accueilWyślij uwagi techniczne
Copyright: Institut de Design 2009-2010