Strona główna

Witamy

Kontakt

Praca w IW

O nas
Aktualności
Struktura
Dziekanat
Rekrutacja
Dla studentów
Fotoplenery
Dla pracowników
Do pobraniaTablica ogłoszeń
Dla firm


Dyrekcja Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej zaprasza chętnych do wzięcia udziału w Konkursie na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Architektury Wnętrz

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z póź. zm.), oraz w Statucie Politechniki Koszalińskiej §86, i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Tytuł magistra inżyniera w zakresie architektury,

Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, a w szczególności: indywidualna twórczość w zakresie architektury, bogate doświadczenie zawodowe potwierdzone realizacjami, uczestnictwo w konkursach architektonicznych i projektowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, publikacje w wydawnictwach popularnonaukowych i czasopismach branżowych.

Znajomość języka obcego (angielski - terminologia fachowa).

Umiejętność pracy w programach projektowych.

Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych.

Doświadczenie dydaktyczne.


Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

Podanie zawierające zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko starszego wykładowcy do Rektora Politechniki Koszalińskiej,

Kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,

Odpis dyplomu nadania tytułu zawodowego architekta lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w kierunku architektura,

Życiorys zawodowy,

Wykaz dorobku projektowego w formie elektronicznej,

Opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych,

Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

Wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu, np. certyfikaty, licencje, zaświadczenia, itp.),

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.


Termin składania podań od 13.02.2013 do 22.02.2013 (decyduje data wpływu w Sekretariacie Instytutu Wzornictwa ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin (Budynek D pokój 110) Politechnika Koszalińska nie zapewnia przyszłemu pracownikowi mieszkania i zwrotu kosztów dojazdów do miejsca pracy.


Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy.pdf
Kwestionariusz osobowy
Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczne
Copyright: Wzornictwo 2009-2010