Strona główna
O nas
Aktualności

Kolor w architekturze

Citroen-konkurs

Art of packaging

Manifest osobisty

Kulisy mediów cyfrowych

Pomóż Oliwce

Wykład-Jan Sikora

Wystawa Rafała Podgórskiego

szkolenie BHP

Koszalin wystawa

Mobilny Starter

The One Minutes 2012

Sztuka mediów

Seminarium

WYSTAWA POPLENEROWA

KONKURS VOX

Design w Przemyśle

Festiwal Nauki

Noc Naukowców

WYSTAWA GRAFIKI

INAUGURACJA

WYKŁAD INAUGURACYJNY

WYSTAWA RYSUNKU

Trienale Textil

Raven Snowboards

Integracja

PLENER ARTYSTYCZNY

WYSTAWA NOC MUZEÓW

RELACJA Z WYJAZDU DO USA

Wystawa-Alina Adamczak

Projektowanie-warsztaty

Warsztaty Jung v. Matt

PROJEKT ROWER-wystawa

EcoGlass

Otwarcie laboratorium szybkiego prototypowania

Wywiad-Anna Orska

Publikacja-Jan Sikora

Publikacja-Przemysław Majchrzak

WYKŁAD-MEDIOLAN

MEDIOLAN-WARSZTATY

WYKŁAD OTWARTY

PROJEKT_ROWER

ANNA FRĄCKOWICZ-WYSTAWA

Wywiad-Projekt Rower

przeZtwory

I WARSZTATY PROJEKTANTÓW WNĘTRZ

Zaproszenie do badania-oferta dla firm

MISTRZ I M...

WYSTAWA RYSUNKU

WYKŁAD TYPOGRAFIA

MODEL-ART WIZYTA

Backstage - Martyna Nawrocka

PROPERTY SPACES INDIA 2011

WYSTAWA ARCHITEKTURY

KONKURS NA PLAKAT

WYSTAWA DESIGNU

ŁÓDŹ DESIGN

Jan Sikora-list do gazety Playboy

Artykuły: Pani Martyna Nawrocka

KENIA-wystawa

PROF. KUCZMA

Wystaw Rzeźby II

Arena Design 2011

Wystawa Logotypów

Wystawa prof. Zygmunta Laskowskiego

Dni Koszalina

Noc muzeów

Wystawa Komunikacji Wizualnej

Wystawa Biżuterii

Gala Wielkanocna

Wystawa Plakatów

Wystawa w Monachium

Filmy o Instytucie Wzornictwa

Konkurs 60 minut

Współpraca-Finlandia

Wystawa w schronach atomowych

Erazmus-studenci za granicą

Konkursy

Konkurs na ozdobę choinkową

Plenery

Wystawy

Seminaria i konferencje

Realizacje

Zarządzenia i regulaminy

Art of packaging

Manifest osobisty

Kulisy mediów cyfrowych

Pomóż Oliwce

Wykład-Jan Sikora

Wystawa Rafała Podgórskiego

szkolenie BHP

Koszalin wystawa

Mobilny Starter

The One Minutes 2012

Sztuka mediów

Seminarium

WYSTAWA POPLENEROWA

KONKURS VOX

Design w Przemyśle

Festiwal Nauki

Noc Naukowców

WYSTAWA GRAFIKI

INAUGURACJA

WYKŁAD INAUGURACYJNY

WYSTAWA RYSUNKU

Trienale Textil

Raven Snowboards

Integracja

PLENER ARTYSTYCZNY

WYSTAWA NOC MUZEÓW

RELACJA Z WYJAZDU DO USA

Wystawa-Alina Adamczak

Projektowanie-warsztaty

Warsztaty Jung v. Matt

PROJEKT ROWER-wystawa

EcoGlass

Otwarcie laboratorium szybkiego prototypowania

Wywiad-Anna Orska

Publikacja-Jan Sikora

Publikacja-Przemysław Majchrzak

WYKŁAD-MEDIOLAN

MEDIOLAN-WARSZTATY

WYKŁAD OTWARTY

PROJEKT_ROWER

ANNA FRĄCKOWICZ-WYSTAWA

Wywiad-Projekt Rower

przeZtwory

I WARSZTATY PROJEKTANTÓW WNĘTRZ

Zaproszenie do badania-oferta dla firm

MISTRZ I M...

WYSTAWA RYSUNKU

WYKŁAD TYPOGRAFIA

MODEL-ART WIZYTA

Backstage - Martyna Nawrocka

PROPERTY SPACES INDIA 2011

WYSTAWA ARCHITEKTURY

KONKURS NA PLAKAT

WYSTAWA DESIGNU

ŁÓDŹ DESIGN

Jan Sikora-list do gazety Playboy

Artykuły: Pani Martyna Nawrocka

KENIA-wystawa

PROF. KUCZMA

Wystaw Rzeźby II

Arena Design 2011

Wystawa Logotypów

Wystawa prof. Zygmunta Laskowskiego

Dni Koszalina

Noc muzeów

Wystawa Komunikacji Wizualnej

Wystawa Biżuterii

Gala Wielkanocna

Wystawa Plakatów

Wystawa w Monachium

Filmy o Instytucie Wzornictwa

Konkurs 60 minut

Współpraca-Finlandia

Wystawa w schronach atomowych

Erazmus-studenci za granicą

Konkursy

Konkurs na ozdobę choinkową

Plenery

Wystawy

Seminaria i konferencje

Realizacje

Zarządzenia i regulaminy

Struktura
Dziekanat
Rekrutacja
Dla studentów
Fotoplenery
Dla pracowników
Do pobraniaTablica ogłoszeń
Dla firm


Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej rozstrzygnął konkurs na:

Projekt Ozdoby Choinkowej

zorganizowany pod patronatem Rektora Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. Tomasza Krzyżyńskiego
Konkurs skierowany był do Studentów Instytutu Wzornictwa.

Przesłaniem organizatorów Konkursu jest promocja kreatywnego podejścia do tematyki ozdoby świątecznej w projektowaniu wzorniczym oraz integracja środowiska studentów Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej wokół tradycji Świąt Bożego Narodzenia.WYSTAWA POKONKURSOWA.


NAGRODA JEGO MAGNIFICENCJI REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ,

PROF. DR HAB. TOMASZA KRZYŻYŃSKIEGO


Katarzyna Chudziak


NAGRODA DYREKTORA INSTYTUTU WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ,

PROF. DR HAB. JACKA OJRZANOWSKIEGO


Joanna Krzewinska


TRZECIE NAGRODY EQ AEQUO


Anna Miller


Magdalena Modzelewska


POZOSTAŁE PRACE


Katarzyna Chudziak


Agnieszka Cieślicka


Piotr Chochół


Marta Hapka


Magdalena Modzelewska


Sylwia Pietkiewicz


Ewelina Przeworska


Karolina Recław

REGULAMIN KONKURSU

§1

Organizator

Głównym organizatorem otwartego konkursu „Projekt Ozdoby Choinkowej” jest Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej z siedzibą w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17, 75-620 Koszalin, tel. (94) 34 78 333 begin_of_the_skype_highlighting              (94) 34 78 333      end_of_the_skype_highlighting, fax (94) 34 78 215.


§2

Patron

Patronem konkursu i fundatorem nagrody jest Rektor Politechniki Koszalińskiej, prof. dr hab. Tomasz Krzyżyński.


§3

Charakter konkursu

Konkurs ma charakter zamknięty i jest skierowany wyłącznie do do Studentów Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.


§4

Ogłoszenie konkursu Ogłoszenie konkursu odbywa się poprzez umieszczenie informacji o konkursie wraz z niniejszym regulaminem na stronie internetowej Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej: www.wzornictwo.tu.koszalin.pl


§5

Cele konkursu

1. Opracowanie oryginalnego projektu ozdoby choinkowej.

2. Możliwość wykazania się innowacyjnością i kreatywnością przez studentów Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

3. Uczczenie Świąt Bożego Narodzenia w sposób szczególny dla młodych projektantów.


§6

Warunki projektowe

1. Forma ozdoby powinna charakteryzować się innowacyjnością.

2. Technologia i konstrukcja ozdoby jest dowolna.


§7

Uczestnictwo w konkursie

1. Prace na konkurs można składać w sekretariacie Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin do godziny 12.00 dnia 10 grudnia2010 roku. Liczy się data wpłynięcia pracy.

2. Prace na konkurs powinny być przygotowane i przesłane w następujący sposób: - prezentacja w postaci grafiki zakomponowanej w pionie o proporcjach 50x70 cm., zawierająca wizualizację opracowaną dowolną techniką, oddającą czytelnie wartości estetyczne, użytkowe, skalę oraz konstrukcję zaprojektowanego obiektu. Prezentacja może być uzupełniona opisem.

Prezentacja powinna być dostarczona w postaci:

- planszy na twardym podkładzie o wymiarach 50x70 cm. Plansza powinna być opisana na odwrocie godłem, składającym się z sześciu znaków, które nie może w żaden sposób zdradzać ani sugerować tożsamości autora.

- zapisu na płycie CD, zawierającego treść planszy w rozdzielczości 300 dpi, przestrzeń barwna RGB, typ pliku JPG o najniższym stopniu kompresji. W opisie płyty oraz nazwie pliku powinno znajdować się jedynie godło autora, to samo które znajduje się na drukowanej planszy.

- planszę oraz płytę CD należy dostarczyć w zaklejonej kopercie na adres Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej wraz z dopiskiem “Konkurs na projekt “Ozdoba Choinkowa” oraz godłem autora, bez żadnych dodatkowych podpisów lub komentarzy.

- w drugiej zaklejonej kopercie powinno znajdować się podpisane przez autora/autorów oświadczenie dołączone do niniejszego regulaminu wraz z danymi uczestnika konkursu (zał. nr 1). Na kopercie należy umieścić godło autora.


§8

Nagrody

Pierwszą nagrodę funduje Rektor Politechniki Koszalińskiej, prof. dr hab. Tomasz Krzyżyński.

Drugą nagrodę funduje Dyrektor Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej,prof. dr hab. Jacek Ojrzanowski.


§9

Jury

Komisję konkursową stanowić będą:

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Krzyżyński

dr hab. Remigiusz Grochal

dr Alina Adamczak

dr Monika Zawierowska-Łozińska


§10

Unieważnienie konkursu

Organizatorzy mogą unieważnić konkurs w przypadku zbyt niskiego poziomu prac.


§11

Wybór prac i ogłoszenie wyników

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 grudnia 2010 roku do godziny 12.00.

2. Planowana data wręczenia nagród nastąpi w ciągu tygodnia od decyzji komisji konkursowej.

3. Informacja o nagrodzonych pracach zostanie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.


§12

Wystawa pokonkursowa

Spośród nadesłanych prac Instytut Wzornictwa wyłoni projekty zakwalifikowane do ekspozycji na wystawie pokonkursowej. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej odbierają swoje prace po zakończeniu ekspozycji. Pozostali uczestnicy konkursu mogą odebrać prace do 28.02.2011 - miejsce zostanie podane po ogłoszeniu wyników. Po tym terminie nieodebrane plansze przechodzą na własność organizatora konkursu - Instytutu Wzornictwa.


§13

Prawa autorskie

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne korzystanie przez Politechnikę Koszalińską z możliwości powielania nadesłanego projektu na różnych nośnikach, publikowania i eksponowania w trakcie wystawy pokonkursowej oraz do celów promocyjnych konkursu i celów promocyjnych Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, a także do publikowania w mediach. Uczestnik konkursu oświadcza, iż zgłoszony do konkursu projekt oraz jego prezentacja nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.


§14

Organizacja konkursu

1. Sekretariat konkursu znajduję się pod adresem: Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. (094) 34 78 333, fax (094) 34 78 215. 2. Sekretarzami konkursu są: mgr Piotr Stramski, mgr Maciej Ojrzanowski.


§15

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

2. Autorom prac przysługuje wynagrodzenie na zasadach ustalonych odrębnie pomiędzy Politechniką Koszalińską a Autorem w przypadku komercjalizacji projektu, w tym również laureatom Konkursu, poza ewentualnymi nagrodami przyznanymi zgodnie z § 8.


Sekretarze konkursu:

mgr Piotr Stramski,

mgr Maciej OjrzanowskiZałącznik do wypełnienia
Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczne
Copyright: Wzornictwo 2009-2010