Strona główna
O nas
Aktualności
Struktura
Dziekanat
Rekrutacja
Dla studentów
Fotoplenery
Dla pracowników
Do pobraniaTablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Dla firm


Tablica ogłoszeń
LISTA 5 % NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW, KTÓRZY MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O 20% UMORZENIA KREDYTU STUDENCKIEGO (LUB POŻYCZKI):
71796
71779
72627


UWAGA DYPLOMANCI/STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH SKIEROWANI NA POWTARZANIE SEMINARIUM W ROKU AKADEMICKIM 2012/13!!!
PROSZĘ O ODBIERANIE KART OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ W CELU ZEBRANIA WPISU Z SEMINARIUM. KARTY MOŻNA ODEBRAĆ W POKOJU 118D. KARTA JEST WAŻNA DO 24.02.2013R.


UWAGA STUDENCI SEMESTRU 05 STUDIÓW LICENCJACKICH !!!
Do dnia 15.03.2013 r. obowiązkowo należy złożyć kartę zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (podpisaną przez promotora i zawierającą wszystkie dane osobowe osoby wypełniającej). Karty należy składać w pokoju 118 D.


UWAGA SEMESTR 03, KIERUNEK WZORNICTWO, Studia stacjonarne

Zaliczenia z przedmiotu
z Materiałoznawstwa i technologii prac
odbędzie się dnia 28.01.2013r.
o godz. 09:00 w Sali 109D
Dziekanat przypomina, że podczas sesji egzaminacyjnej Dziekanat studiów niestacjonarnych będzie otwarty w sobotę tylko podczas pierwszego terminu sesji zasadniczej zjazdu egzaminacyjnego tj.02.02.2013r.
09, 16 i 23.02.2013 Dziekanat nie będzie czynny.
Dnia 11 i 12.12.2012 studenci I roku studiów stacjonarnych zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia muszą zgłosić się na obowiązkowe badania lekarskie. Szczegółowe informacje są wywieszone przed dziekanatem.
Dnia 27.11.2012r. ogłoszone są GODZINY REKTORSKIE w godz. 10:00-13:00.


27.11.2012 W GODZ. 07:30-10:00 SĄ GODZINY DZIEKAŃSKIE DLA STUDENTÓW I ROKU (STUDIA LICENCJACKIE).


WSZYSCY STUDENCI KTÓRZY SKŁADALI WNIOSKI O STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013
(socjalne,
specjalne,
rektora)
PROSZENI SĄ O ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH, OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY DZIEKANATU- POKÓJ 116Dnia 17.11.2012r. Dyrektor Instytutu Wzornictwa Prof. Jacek Ojrzanowski ustanawia w godz. 15:00-17:30 GODZINY DZIEKAŃSKIE.

LISTA OSÓB KTÓRE OTRZYMAŁY STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

- decyzja Rektora z dnia 24.10.2012 -

Kierunek: Architektura wnętrz I stopnia

Lp. Numer indeksu Stopień

1. U-2021 - - I
2. 74544 - - I
3. 74587 - - I
4. 74539 - - I
5. 74564 - - I
6. 74546 - - II
7. 75749 - - II
8. 74545 - - III
9. U-694 - - III
10. 75753 - - III
11. U-1947 - - III
12. U-3339 - - III
13. U-690 - - III
14. U-2834 - - IIIKierunek Wzornictwo I stopnia

Lp. Numer indeksu Stopień

1. 74556 -- I
2. 74572 --I
3. 74234 --I
4. 75765 -- I
5. 74584 -II
6. 74548 --II
7. 74541 --II
8. 74528 --II
9. U-1512 --II
10. U-402 --II
11. 75740 --III
12. 74583 --III
13. U-1584 --III
14. 74571 --III
15. U-1628 --III
16. U-658 --III
17. U-1798 --III
18. 75741 --III
19. U-2048 --IIIKierunek Wzornictwo II stopnia

Lp. Numer indeksu Stopień

1. 69476 --I
2. 69472 --II
3. 71784 --II
Wysokość stypendium - Zarządzenie Rektora nr 74/2012 z 29.10.2012 r

I - stopień 500,00 zł

II stopień 400,00 zł

III stopień 300,00 złZajęcia prowadzone przez Panią mgr A. Sienkowską w dniu 08.10.2012 się nie odbędą.W DNIU 05 PAŹDZIERNIKA 2012 DZIEKANAT POMOCY MATERIALNEJ BĘDZIE NIECZYNNY.BĘDZIE CZYNNY w PONIEDZIAŁEK 08 października w godzinach 9-13
Zajęcia z przysposobienia akademickiego dnia 05.10.2012r. sie nie odbędą.


! CZESNE ZA SEMESTR NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH : ARCHITEKTURA WNĘTRZ I WZORNICTWO, NA WSZYSTKICH LATACH STUDIÓW WYNOSI 2.900,00 ZŁ

OŚWIADCZENIA

Studenci zobowiązani są do dnia 19 października złożyć w dziekanacie oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. Formularz oświadczenia dostępny jest w systemie USOSweb, w module WNIOSKI („DLA STUDENTÓW -> Wnioski”). Po wypełnieniu i zatwierdzeniu oświadczenia należy je wydrukować z systemu USOSweb i dostarczyć do dziekanatu, przy odbiorze indeksu i legitymacji studenckiej. Dla każdego realizowanego kierunku studiów stacjonarnych należy złożyć osobne oświadczenia.

Kazdy student przyjęty na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wpłaca na indywidualne konto studenta 9,00 zł za indeks i legitymację studencką. Dowód wpłaty należy przedstawić w dziekanacie przy odbiorze ww.dokumentów.
Kazdy student pierwszego roku studiów I-go i II-go stopnia podpisuje umowę o świadczenie usług edukacyjnych. Umowy są do odbioru w dziekanacie.UWAGA!!!
01.10.2012r. będzie obowiązywał nowy Regulamin Studiów Politechniki Koszalińskiej

Regulamin studiów Politechniki Koszalińskiej (obowiązujący od roku akademickiego 2012/13) Pobierz

N O W Y ! ! ! Regulamin Pomocy Materialnej Pobierz

Organizacja roku akademickiego 2012/13 PobierzUwaga studenci studiów niestacjonarnych

Karty okresowych osiągnięć studenta będą do odbioru od dnia 11.06.2012r.

Każdy student Instytutu Wzornictwa przed odbiorem kart okresowych osiągnięć studenta powinien być rozliczony z dziekanatem pomocy materialnej oraz mieć uregulowane zobowiązania wobec Uczelni. Karta zostanie wydana, gdy kwota zadłużenia nie przekroczy kwoty wezwania do zapłaty tj. 5,65zł.

Dziekanat informuje także, że podczas trwania sesji egzaminacyjnej będzie otwarty na pierwszym zjeździe sesji zasadniczej tj. 29-30.06.2012r. W pozostałe zjazdy egzaminacyjne w soboty dziekanat nie będzie czynny.Studenci, którzy nie mają jeszcze wpisów z SKW, PP, FW i PW mogą zaliczać 17 lutego od 15.00 do 16.00 w sali 109 D.

SESJA POPRAWKOWA 2012

Zaliczenia poprawkowe przedmiotów prowadzonych przez mgr Przemysława Jana Majchrzaka:
piątek 7.09.2012r. godzina 10:00
sala M7 lub M9

Podstawy Projektowania Komunikacji Wizualnej - studia stacjonarne I stopnia - zaliczenia poprawkowe
sem 02 oraz sem 04
piątek 14.09.2012, godz. 12.00, sala 111a/bud D
mgr Alina Ostach-RobakowskaPodstawy Projektowania Komunikacji Wizualnej - studia stacjonarne I stopnia - zaliczenia poprawkowe
Studenci uczestniczący w plenerze w Poddąbiu (sem 02)
czwartek 20.09.2012, godz. 12.00, sala 111a/bud D
mgr Alina Ostach-RobakowskaStudenci, którzy nie mają zaliczeń z psychofizjologii widzenia, psychologii percepcji, semiotyki komunikatu wizualnego, filozofii wzornictwa mogą zdobyć je w piątek 3 lutego br. w godzinach od 14.00 do 16.00.
Zapraszam dr I. Mikołajczyk


DRODZY STUDENCI!
Zaliczenia z przedmiotów prowadzonych przez mgr Jana Sikora odbywają się w następujących terminach:
-niedziela 29 stycznia od godziny 12.30 do 17 w sali 112 bud. D,
-poniedziałek 30 stycznia od godziny 9.30 do 13 w sali M8 w bud. M,
Kolejnym możliwym terminem zaliczeń jest 27 lutego.STUDENCI, KTÓRZY NIE UCZESTNICZYLI NA ZAJĘCIACH PRZYSPOSOBIENIA AKADEMICKIEGO (PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA) MAJĄ MOŻLIWOŚĆ NADROBIENIA ZALEGŁOŚCI W DNIU 17.01.2012 W GODZ. 10.00-11.00 W SALI M4

PROSZĘ PRZED ZAJĘCIAMI PRZECZYTAĆ REGULAMIN STUDIÓW ORAZ REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJStudent składa pracę dyplomową do Pani Aleksandry Gołdyn do dnia 30.01.2012
(Zgodnie z Regulaminem Studiów § 27 pkt 1)

Na pisemny wniosek studenta składany do dziekanatu, zaopiniowany przez promotora dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, jednak termin ten nie może być późniejszy niż 27.02.2012r.
(Zgodnie z Regulaminem Studiów § 27 pkt 2)

Powyższe terminy nie dotyczą studentów zapisanych na specjalność Zarządzanie przez Wzornictwo.Uwaga studenci studiów niestacjonarnych

Karty okresowych osiągnięć studenta będą do odbioru od dnia 13.01.2012r.

Każdy student Instytutu Wzornictwa przed odbiorem kart okresowych osiągnięć studenta powinien być rozliczony z dziekanatem pomocy materialnej oraz mieć uregulowane zobowiązania wobec Uczelni. Karta zostanie wydana, gdy kwota zadłużenia nie przekroczy kwoty wezwania do zapłaty tj. 5,65zł.

Dziekanat informuje także, że podczas trwania sesji egzaminacyjnej będzie otwarty na pierwszym zjeździe sesji zasadniczej tj. 03 i 04.02.2012.
W pozostałe zjazdy egzaminacyjne w soboty dziekanat nie będzie czynny.
Z powodu wyjazdu na międzynarodową konferencję zajęcia z mgr Janem Sikorą zostają odwołane do 18 grudnia.


Przyjęcia dyplomantów w środy w godz.8.00-15.00
GODZINY REKTORSKIE

W związku z "Otrzęsinami pierwszego roku" organizowanymi przez Parlament Studentów Politechniki Kodzalińskiej ogłoszone zostały godziny rektorskie dla studentów I roku w dniach 23.11.2011 od godz. 18:00 oraz 24.11.2011 do godz. 12:00
Zajęcia z zastosowań modelowania i symulacji w projektowaniu (Zadanie 9), będą realizowane w poniedziałki w godz. 11.00-13.00 oraz środy w godz. 11.00- 14.00 w sali 113..

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP dnia 09.10.2011 Dyrektor Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej ustanawia dnia 09.10.2011 od godz. 17:00 GODZINY DZIEKAŃSKIE.
Bardzo Ważne !!!

stypendium rektora dla najlepszych studentów znane dotychczas jako stypendium za wyniki w nauce od roku akademickiego 2011/2012 przyznawane będzie

TYLKO NA WNIOSEK STUDENTAWnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów w kategorii za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wizualizacja Produktu, Komunikacja Wizualna sem. 06
ostateczny termin 27.09.2011 budynek D sala 118
godz. 13:00 - mgr Przemysław Jan Majchrzak
Organizacja roku akademickiego 2011/12 PobierzTerminarz zjazdów studiów niestacjonarnych I i II stopnia (rok akademicki 2011/12) Pobierz


W roku akademickim 2011/12 obowiązuje nowy regulamin ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej

N O W Y ! ! ! Regulamin Pomocy Materialnej Pobierz

Uwaga osoby, które będą studiowały na I roku studiów II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Zgodnie z §39 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, Student kontynuujący studia (w ciągu roku od ukończenia studiów I-go stopnia)na II stopniu może otrzymać m. in. stypendium rektora za wysoką średnią ocen. Podstawą do naliczenia stypendium jest dostarczenie od Uczelni (w której ukończyło się studia I -go stopnia) informacji o uzyskanej średniej ocen z ostatniego roku studiów.Ostateczny termin zaliczeń z malarstwa i projektowania tkaniny i ubioru dla studentów dziennych i zaocznych w pracowni dr Anny Frąckowicz odbędzie się 20 września 2011r. (wtorek ) o godzinie 15.00 w sali M5.Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej przyznaje pomoc materialną w formie stypendium dla studentów posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW - do 15.10.2011 (dla studentów lat wyższych oraz studentów zagranicznych pochodzenia polskiego)


 • Więcej informacji w zakładce: Dla studentów - Stypendia dodatkowe oraz na stronie głównej PK

 • Wnioski przyjmowane są w pokoju 110 b.
  Zaliczenia poprawkowe - mgr Przemysław Jan Majchrzak:

  poniedziałek 5.09.2011 godz. 12:00 sala M7
  PO EGZAMINACH WSTĘPNYCH
  Terminy egzaminów poprawkowych dla studentów zaocznych i dziennych
  Malarstwo, Projektowanie Tkaniny i Ubioru Termin - Niedziela, 4 września 2011, godzina 11.00-13.00 Budynek D, pracownia nr 109, Wykładowca dr Anna Frąckowicz
  Uwaga studenci I roku.
  Aby odebrać legitymację i indeks, należy dokonać opłaty na konto w wysokości 9 zł, a następnie dowód wpłaty dostarczyć do dziekanatu.


  ZARZĄDZANIE PRZEZ WZORNICTWO - II edycja na rok akademicki 2011/12  W roku akademickim 2011/12 rusza II edycja specjalności o nazwie ZARZĄDZANIE PRZEZ WZORNICTWO. Specjalność ta obejmuje semestr 07 (zimowy) oraz 08 (letni) studiów licencjackich.
  Więcej..... Pobierz  Grafika produktu i Wizualizacja produktu - studia stacjonarne I stopnia - zaliczenia poprawkowe
  sem.6
  piątek 14.09.2012, godz. 17.00, sala M7a
  dr Justyna Matysiak


  Rysunek projektowy - studia niestacjonarne II stopnia - zaliczenia poprawkowe
  sem.2
  piątek 14.09.2012, godz. 17.00, sala M7a
  dr Justyna Matysiak  Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczne
  Copyright: Wzornictwo 2009-2010