Strona główna
O nas

O nas

Aktualności
Struktura
Dziekanat
Rekrutacja
Dla studentów
Fotoplenery
Dla pracowników
Do pobraniaTablica ogłoszeń
Dla firm


O Nas
Lata 1996-2009
 • Powstanie Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej zawdzięczamy Prof. dr inż. Tadeuszowi Karpińskiemu, którego idee podnoszenia komfortu jakości życia oparte o przesłanki społeczno-ekonomiczne rozwinął kolejny dyrektor Instytutu dr Monika Zawierowska-Łozińska.
 • Minione lata poświęciliśmy na kształtowanie programów dydaktycznych, rozwój kadry, prezentacje wczesnych dokonań projektowych na wystawach designu, pierwsze próby publikacji w wydawnictwach naukowo-dydaktycznych oraz nawiązywanie współpracy z uczelniami zagranicznymi.
 • Od początku istnienia naszej jednostki, tzn. od 1996 r., kierunek wzornictwo podlega systematycznemu rozwojowi. Zakład Wzornictwa z funkcjonującego w ramach Katedry Inżynierii Produkcji na Wydziale Mechanicznym przekształcił się w Instytut Wzornictwa stając się w ten sposób samodzielną komórką dydaktyczną Politechniki Koszalińskiej.
 • W 1996 roku przyjęliśmy na studia 36 studentów. Obecna ich liczba to około 500 słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Naszą kadrę stanowi 27 pracowników etatowych, w tym 6 profesorów tytularnych, 6 doktorów habilitowanych oraz 8 doktorów dyscyplin projektowych i artystycznych.
 • Aktualnie prowadzimy studia pierwszego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) na kierunkach: wzornictwo, architektura wnętrz. Posiadamy bogatą ofertę dydaktyczną w zakresie projektowych specjalizacyjnych pracowni wzornictwa:
  • projektowania produktu,
  • projektowania komunikacji wizualnej,
  • projektowania mebla,
  • projektowania ubioru i kostiumu (obuwia i galanterii),
  • biżuterii
  • środków transportu.
  Programy naszych pracowni dostosowane są do bieżących i przewidywanych potrzeb rynku pracy.
 • Konsekwentnie rozwijamy własne zaplecze warsztatowo-badawcze, jednocześnie ściśle współpracując z jednostkami dydaktycznymi Politechniki Koszalińskiej o charakterze technicznym. Są one dla nas bliską i nieocenioną bazą naukową, szczególnie w zakresie badań modelowych i prototypowych.
 • Instytut Wzornictwa jest pierwszą placówką edukacyjną (i jedną z nielicznych w Polsce) prowadzącą swoją działalność na kierunku wzornictwo w uczelni technicznej – jednostką, której model strukturalno-organizacyjny oparty został na doświadczeniach i wzorcach uczelni Krajów Zachodnich i Stanów Zjednoczonych.
 • Jesteśmy organizacją dobrze postrzeganą przez uczelnie europejskie o czym najlepiej świadczy liczba obcokrajowców studiujących w Instytucie Wzornictwa w ramach programu Erasmus/Sokrates. W latach 2007/08 studiowała u nas największa liczba studentów z uczelni zagranicznych w skali całej Politechniki Koszalińskiej, a także najwyższy odsetek studentów naszej uczelni kształcących się na uczelniach zachodnich wywodził się z Instytutu Wzornictwa.


Tak wygląda nasz Instytut

Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczne
Copyright: Wzornictwo 2009-2010